WORK CYCLE A novelty among our psychodiagnostic methods. Find out more

Hledáme manažera – výběr manažerů

Výběr zaměstnanců je pro každou firmu klíčovým prvkem úspěchu. A u manažerských pozic to platí dvojnásob. Náklady na jednoho špatně vybraného zaměstnance (včetně nižších pozic) prakticky vždy převyšují náklady na kvalitnější výběrové řízení. Správný výběr manažerů je zásadním prvkem řízení společnosti a výrazně ovlivňuje celkový chod firmy.

Assessment centrum – nástroj pro úspěšný výběr manažerů

Jednou z nejosvědčenějších metod výběru lidí na manažerské pozice je využití Assessment centra. Jedná se většinou o celodenní komplexní pohovor s modelovými situacemi, týmovou prací a využitím Psychodiagnostiky. Uchazeči o pozici jsou během procesu hodnoceni několika nezávislými hodnotiteli.

Účelem Assessment centra je co nejlépe namodelovat situace, které mohou manažera v jeho budoucí práci potkat a zhodnotit, jak si v nich vede. U manažerských pozic se jedná typicky o práci v týmu, řízení týmu, schopnost dávat konstruktivní zpětnou vazbu, time management a další.

Psychodiagnostika a psychometrie – pomoc při výběru manažera

V rámci Assessment center jsou také široce využívané psychodiagnostické/psychometrické dotaníky a testy, které celý proces urychlují zejména tím, že umožní během relativně krátké doby zmapovat osobnostní charakteristiky kandidáta, motivaci, silné a slabé stránky a potenciál, že na konkrétní pozici uspěje. Nejtypičtějším případem je diagnostika osobnosti, která je využívaná pro širokou škálu pozic. Pro manažerské pozice existují specificky vyvinuté metody sledující preferovaný manažerský styl. Kromě toho je vhodné využít i výkonové testy nebo např. Dotazník zvládání zátěže – stresu.

Zda byl výběr kandidáta správný, se většinou dozvíte až s časovým odstupem. Abyste nemuseli napravovat škody plynoucí ze špatného výběru, nebojte se investovat do kvalitního nástroje – online psychodiagnostiky.

Need some advice?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Work Cycle: a novelty among our psychodiagnostic methods

07. 09. 2023

As you may already know, developing a new psychodiagnostic method is not a matter of months, but usually at least a year. We are therefore...

Multifactorial Personality Profile – upgrade team outputs

12. 04. 2023

A major upgrade of the Multifactor Personality Profile has been made to the individual output reports and the team outputs. More intuitive...

Have you made it this far? Then you only have 2 options: TRY OUR TOOLS CONTACT US

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.