WORK CYCLE A novelty among our psychodiagnostic methods. Find out more

Manažerské dovednosti – manažerský styl/role

Manažerské pozice patří k těm nejvíce exponovaným z hlediska stresu a zodpovědnosti. Určitě se tedy vyplatí vybírat kandidáty na manažerské pozice velmi pečlivě. A to nezávisle na tom, zda vybíráte interní kandidáty nebo sáhnete po službách některé z agentur zajišťujících recruitment či Assessment centra.

Soft skills manažera

Co jsou vlastně manažerské dovednosti? Především se jedná o oblast soft skills. Dobrý manažer musí především umět vést lidi, komunikovat s nimi své požadavky, urovnávat či moderovat konflikty a v neposlední řadě motivovat své podřízené.

Zhodnocení manažerských dovedností u kandidátů na manažerské posty je velmi zdlouhavou a nákladnou procedurou. V žádném případě neplatí, že člověk, který podává nadstandardní výkon v jedné oblasti, bude kvalitní také manažerem. Specializace ve smyslu hard skills nemá s manažerskými dovednostmi takřka nic společného.

Charakteristika a náklady na manažera

Zároveň má pozice manažera takový charakter, že jeho výsledky se obvykle projeví až po nějaké době. Při špatném výběru tak mohou jít škody do statisíců až milionů korun. Pokud se například zjistí, že určité oddělení je již rok špatně vedeno, lze jen stěží přesně vypočítat náklady, které byly zbytečně proinvestovány. Objektivním hlediskem je zde plat manažera.

Tyto náklady jsou ale pouze špičkou ledovce. Nekompetentní manažer ovlivňuje náklady na celý tým, ovlivňuje své podřízené, jejich motivaci a výkon. Právě proto je v úspěšných firmách kladen silný důraz na kvalitní management.

Manažerský styl

Společnost TCC online přináší vlastní řešení pro výběr a rozvoj managementu. Vyvinuli jsme dotazník Manažerský styl QUICK, který mapuje nejvíce zastoupené manažerské styly uchazeče o manažerskou pozici. Díky tomuto dotazníku se ale můžete dozvědět více i o preferovaných stylech stávajících manažerů.

Dotazník Manažerský styl navazuje na oblíbený Multifaktorový osobnostní profil. Využívá stejné škály, což umožňuje přehledné srovnání osobnostních charakteristik jedince a jeho manažerského stylu a identifikaci případných rizik. Ta nastávají především v situacích, kdy manažerský styl neodpovídá osobnosti. To nám indikuje, že daný jedinec využívá styl, který mu osobnostně nesedí a lze předpokládat, že se do něj nutí.

Dotazník Manažerský styl lze tedy využít nejen pro diagnostiku předpokladů k manažerské funkci, ale i k tomu, abychom určili, jakým manažerem daný jedinec bude. To nám umožňuje identifikovat potenciální manažery, kteří budou odpovídat potřebám firmy a její firemní kultuře.

Při zohlednění nákladů na najímání kvalitních lidí na manažerské pozice a nemalých rizik při špatném výběru se online diagnostika jeví jako přínosná metoda první volby pro personalisty, kteří chtějí kvalitní a objektivní podklady ať už pro prvotní selekci nebo pro následná kola výběrového řízení. Spolu s Multifaktorovým osobnostním profilem tvoří dotazník Manažerský styl mocnou kombinaci, která nám umožňuje zmapovat osobnost uchazeče a jeho předpoklady pro manažerskou pozici. Na těchto základech můžeme následně stavět a obohacovat naše poznatky dalšími metodami.

Need some advice?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Work Cycle: a novelty among our psychodiagnostic methods

07. 09. 2023

As you may already know, developing a new psychodiagnostic method is not a matter of months, but usually at least a year. We are therefore...

Multifactorial Personality Profile – upgrade team outputs

12. 04. 2023

A major upgrade of the Multifactor Personality Profile has been made to the individual output reports and the team outputs. More intuitive...

Have you made it this far? Then you only have 2 options: TRY OUR TOOLS CONTACT US

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.