WORK CYCLE A novelty among our psychodiagnostic methods. Find out more

Online psychologické testy – psychotesty

Moderní online psychologické testy a dotazníky začínají být stále využívanějším pomocníkem v náboru a rozvoji pracovníků. Testovaná osoba může psychologický test vyplnit v pohodlí svého domova, popř. za kontrolovaných podmínek v prostorách organizace.

V rámci personalistiky si online psychodiagnostika již vydobyla své stabilní místo. Online psychodiagnostika je soubor metod sloužících k psychodiagnostice kandidátů na různé pozice. Baterie dotazníků a testů může obsahovat např. osobnostní dotazníky, různé testy odolnosti vůči zátěživerbální inteligenceabstraktního myšlení a dalších výkonových testů zaměřených na různé klíčové kompetence pro vybranou pozici. Pro každou pozici je ve spolupráci s klientem vybrán nejvhodnější balíček psychodiagnostických dotazníků a testů.

Výhody online psychodiagnostických dotazníků a testů

Hlavní výhodou online psychodiagnostických dotazníků a testů je automatické a prakticky okamžité vyhodnocení. Ihned poté, co účastník dotazníky či testy vyplní jsou k dispozici přehledné výstupní zprávy. Odpadá tak potenciální vliv faktoru lidské chyby. Další klíčovou výhodou online dotazníků a testů je, že je respondent může vyplnit prakticky kdykoli a kdekoli, stačí pouze připojení na Internet. To výrazně usnadňuje také nábor zaměstnanců z geograficky vzdálených lokalit. Potřebujete vybrat specialisty v úzkém oboru, kterých je jen pár v republice – jeden v Praze, druhý v Brně a třetí v Ostravě? Není problém – pošlete link a kandidáti mohou začít ihned vyplňovat ať jsou kdekoli. Psychologickou diagnostikou zúžíte výběr a můžete si následně pozvat na osobní pohovor jednoho či dva, kteří mají největší potenciál, že uspějí.

Další vývoj online psychodiagnostických dotazníků a testů

Online psychodiagnostické testy jsou v současnosti již stabilní součástí výběrových řízení, Assessment či Development center. S rozvojem informačních technologií se staly, jako nástroj pro výběr či rozvoj, standardem v korporacích i ve startupech. Díky své rychlosti, jednoduchosti, finanční dostupnosti a zároveň výrazné úspoře nákladů při jejich využitích jsou oblíbené jak mezi personalisty a HR manažery ve velkých firmách, tak mezi konzultačními agenturami, kouči nebo třeba personálními agenturami. Na základě know-how z online diagnostiky vyvíjíme také nové nástroje. Jako příklad můžeme uvést např. Success Factor Index, který na základě vyhodnocení psychodiagnostických dotazníků a testů v kombinaci se statisticko analytickým modelem, dovede s velkou pravděpodobností předpovědět budoucí úspěšnost kandidáta na konkrétní pracovní pozici.

Need some advice?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Work Cycle: a novelty among our psychodiagnostic methods

07. 09. 2023

As you may already know, developing a new psychodiagnostic method is not a matter of months, but usually at least a year. We are therefore...

Multifactorial Personality Profile – upgrade team outputs

12. 04. 2023

A major upgrade of the Multifactor Personality Profile has been made to the individual output reports and the team outputs. More intuitive...

Have you made it this far? Then you only have 2 options: TRY OUR TOOLS CONTACT US

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.