WORK CYCLE A novelty among our psychodiagnostic methods. Find out more

Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Snížení fluktuace zaměstnanců se v dnešní době stává prioritou většiny společností. Pro firmu je vždy velmi nepříjemné, když ji opustí zkušený a zaškolený zaměstnanec, ale v současné době, kdy je velmi obtížné hledat nové kandidáty, je toto ještě mnohem bolestivější. Prevence fluktuace zaměstnanců a její snížení je proto nyní žhavé téma mezi personalisty.

Prevence a snížení fluktuace zaměstnanců

Pro personalistu je velmi důležité monitorovat náladu ve společnosti a pokusit se tak zabránit problému pokud možno dříve, než vůbec nastane, a fluktuaci zaměstnanců tak efektivně snížit.
Pokud tedy zaměstnance něco trápí, měl by se o tom personalista dozvědět co nejdříve, dřív než se zaměstnanci začnou kvůli problému, který může být mnohdy snadno řešitelný, poohlížet po jiném zaměstnavateli. Cenným nástrojem v tomto snažení jsou personalistovi Zaměstnanecké průzkumy (Průzkumy spokojenosti zaměstnanců).


Díky Zaměstnaneckým průzkumům se personalista snadno a rychle dozví, co a jak moc trápí které konkrétní skupiny zaměstnanců. Zjistí tak často možná překvapivé věci – že není žádný univerzální všelék, který neprojde přes management (zvyšte nám platy), ale že každá skupina zaměstnanců má nějakou konkrétní obtíž, se kterou se dá poměrně snadno něco dělat. Např. na jedné pobočce je špatně vybavená kuchyňka, mladší zaměstnanci by ocenili volnější pracovní dobu apod. Po analýze těchto údajů je už v moci personalisty začít jednat a může se mu  podařit fluktuaci zaměstnanců do budoucna významně snížit.

Pro realizace průzkumu spokojenosti je vhodné oslovit firmu, která má s realizací zkušenosti. Zaměstnanci odpovídají při realizaci externí firmou otevřeněji, profesionální nástroje navíc dokáží ušetřit personalistovi obrovské množství času, které by jinak musel strávit analýzou výstupů.

Ozvěte se nám a rádi poradíme, jak na snížení fluktuace zaměstnanců.

Zpětná vazba od odcházejících zaměstnanců

I když dělá personalista pro snížení fluktuace maximum, někteří zaměstnanci vždy odcházet budou. Je ale velmi důležité, aby od nich personalista získal maximum informací o tom, proč k tomu dochází, jinými slovy, co nejupřímnější zpětnou vazbu od odcházejících zaměstnanců.

Cílem je, aby se poučil o reálných důvodech odchodu a mohl tak aplikovat kroky, které fluktuaci zaměstnanců dále sníží. Face to face pohovory ale mohou být někdy zavádějící, zaměstnanec se často ostýchá říct reálné důvody, které stojí za jeho odchodem. Na řadu opět přichází Zaměstnanecký průzkum – tentokrát tzv. Exit Interview. Zaměstnanec se může anonymně (tudíž často upřímně) vyjádřit, co ho přimělo opustit společnost. Personalista tak opět získá podrobné údaje za různé skupiny zaměstnanců a může následně přijmout účinná opatření ke snížení fluktuace.

Podívejte se blíže, co nabízí naše řešení pro realizaci Zaměstnaneckých průzkumů a ozvěte se nám.

Need some advice?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Work Cycle: a novelty among our psychodiagnostic methods

07. 09. 2023

As you may already know, developing a new psychodiagnostic method is not a matter of months, but usually at least a year. We are therefore...

Multifactorial Personality Profile – upgrade team outputs

12. 04. 2023

A major upgrade of the Multifactor Personality Profile has been made to the individual output reports and the team outputs. More intuitive...

Have you made it this far? Then you only have 2 options: TRY OUR TOOLS CONTACT US

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.