WORK CYCLE A novelty among our psychodiagnostic methods. Find out more

Průzkum spokojenosti, angažovanosti a identifikace (loajality) zaměstnanců

Je zaměstnanec spokojený, angažovaný a identifikovaný (loajální) se společností? Proč je dobré znát odpovědi na tyto otázky, a jak na ně odpovědět pomocí Průzkumu spokojenosti zaměstnanců?

Angažovanost, identifikace a spokojenost zaměstnanců

Občas se v personalistické praxi zapomíná, že angažovanost, identifikace a spokojenost zaměstnanců jsou pojmy, které jdou ruku v ruce. Jedno bez druhého nemůže fungovat tak, jak by si firmy přály. Vysoká angažovanost znamená, že zaměstnanec má aktivní zájem na tom, co dělá, a práci vnímá jako seberealizaci. Identifikace s firmou pak označuje míru toho, nakolik je jedinec ztotožněn s firemní kulturou a cíli.

Jedinec, který je velmi angažovaný ve své práci, ale svou pozici ve firmě vnímá jako přechodnou, jako jeden krok ve své kariéře, za kterým budou následovat další kroky v jiných firmách, není tolik motivován podávat pro svou stávající firmu kvalitní výkon, protože mu na ní v podstatě příliš nezáleží. Jeho zajímá jen práce jako taková. Pro koho ji dělá, to je vedlejší. A to může být problém. Zvláště, pokud se firemní cíle neshodují s jeho představami, může být frustrován a z organizace odejít.

Oproti tomu lidé, kteří jsou velmi identifikovaní, vnímají firmu jako svůj druhý domov. Takoví lidé jsou rádi za to, kde jsou. Když mluví o své práci, vždycky používají výrazy jako „my“, „u nás“, „chtěli bychom“, „pracujeme“ apod. Vnímají sami sebe jako součást většího celku a souhlasí s tím, kam firma směřuje.

Pokud ale nejsou angažovaní, mohou zpohodlnět. Neodejdou, ale nebudou podávat maximální výkon. Jak z textu vyplývá, ideální kombinací je zaměstnanec s vysokou angažovaností i identifikací. Takový člověk se ztotožňuje s firemními cíli, vyhovuje mu firemní kultura a zároveň podává maximální výkon a dosahuje výsledků.

Proč realizovat Průzkum spokojenosti zaměstnanců?

Logicky teď následuje otázka, jak tedy zjistit, že jsou zaměstnanci angažovaní a identifikovaní? Můžete se každého z nich zeptat. Ale to není tak jednoduché. Kromě toho, že byste strávili neuvěřitelné množství času vyptáváním se zaměstnanců na to, jak se jim ve firmě líbí a jak jim vyhovuje práce, tak byste nejspíše ani nedostali upřímnou odpověď. Kdo vám do očí řekne, že ho práce nebaví a je mu jedno, kam firma směřuje?

Proto je lepší alternativou Průzkum spokojenosti zaměstnanců, který při správném provedení na dostatečném počtu respondentů zajišťuje maximální časovou efektivitu pro management i zaměstnance. A hlavně je anonymní, takže se lidé nebojí vyjádřit svůj skutečný názor. Kvalitní průzkumy spokojenosti umožňují online vyplňování i vyplnění v papírové formě, mají dobře zacílené otázky, které mapují více aspektů angažovanosti i identifikace a umožňují komplexní výstupní zprávy. Nejmodernější průzkumy umožňují i přímou identifikaci rizikových skupin těch zaměstnanců, kteří jsou nejvíce nespokojení, mají nízkou angažovanost nebo identifikaci s firmou. Dokáží dokonce i na základě analýzy posbíraných dat zjistit, které konkrétní problémy mají největší dopad na angažovanost a identifikaci zaměstnanců. Můžete pak přijmout přesně cílená opatření pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců a hlavně jejich identifikace a angažovanosti.

Průzkum spokojenosti je cenným nástrojem k poznání postojů a názorů zaměstnanců. Pokud chcete zjistit, kde vaši společnost „tlačí bota“, je průzkum spokojenosti zaměstnanců tím pravým nástrojem.

Podívejte se, co vše umožňuje náš Průzkum spokojenosti a ozvěte se nám, rádi Vám vše představíme na osobní či online schůzce.

Need some advice?

Pavla Kaňková

+420 771 297 711

Blog

Work Cycle: a novelty among our psychodiagnostic methods

07. 09. 2023

As you may already know, developing a new psychodiagnostic method is not a matter of months, but usually at least a year. We are therefore...

Multifactorial Personality Profile – upgrade team outputs

12. 04. 2023

A major upgrade of the Multifactor Personality Profile has been made to the individual output reports and the team outputs. More intuitive...

Have you made it this far? Then you only have 2 options: TRY OUR TOOLS CONTACT US

© 2023 All rights reserved. TCC online s.r.o.